تاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 11 | نویسنده : حسین خورا |

   آغاز سال تحصیلی۹۳-۹۴ در روستای دل هم زمان با سراسر کشور.

   ضمن تبریک سال نو به همه ی دانش آموزان .معلمین .دانشجویان و همه ی   

   کسانی که سنگربانان علم و دانش

  هستند و با آرزوی سالی پر از موفقیت برای همه ی عزیزان . امیدوارم سالی پر 

   برکت وشاهد درخشش

   دانش آموزان عزیز در تمام عرصه های زندگی باشیم .

................................................................................................................................

  ده س په نه که رده ی سالاو  وانایی  جه گیردوو مسیار و وانیاره  وه شه ویسه که 

   وه لاتی ما که روو.

  جه خوای گه وره ی  داوا کارنا  سالیه پر  جه سه رکه وته ی  و سلامه تی بو په ی

   گیرد  لایانیه . هیوا و ئاواتم

  ئانه ن وه ره شیله وو  سه ر که وو ته ی  گنو  وه لاتو  دلیتاره .تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 17 | نویسنده : حسین خورا |
 

روستای دل  از روستا های  پر جمعیت شهرستان سروآباد است.که با جمعیتی ۱۰۰۰نفری  متاسفانه سیل

مهاجرت به شهر به یکی از بزرگترین نگرانی ها تبدیل شده است.

البته سیل مهاجرت بی دلیل نیست و بی توجهی مسئولین محترم نسبت به رسیدگی به روستا ها از عوامل

اصلی این مشکل است.

مشکلاتی که مردم روستای دل با آن دست و پنجه نرم می کنند. نبود امکانات بهداشتی ویک مرکز بزرگ با نیروی

متخصص.

مهم ترین کار در امر بهداشت وجود فاضلاب است که هنوز روستای دل از آن بی بهره است.هرچند یکی از محله های

آن خود مردم . باهزینه ی خود فاضلا ب کشی شده است.

آب که مهم ترین عامل در سکونت است.در روستای دل خدارو شکر زیاد مشکل نیست.اما متاسقانه حدود 

دوسال است که پروژ ه ی لوله کشی آب معلق مانده و هیچ کس هم اقدامی نکرده ست.

ومردم خود هزینه ی انتقال آب را پرداخت می کند.

اچرا نشدن ده درصدی طرح هادی.

طرح هادی که با دادان اعتبارات دولتی جهت آبادانی روستا هاانجام می گیرد در روستای  دل نیمه کاره و معلق مانده است.

نبود اینترت پرسرعت جهت انجام کارهای روزمره ی جوانان .دانشجویان و معلمان.و دانش آموزان.

هر چند مشکلاتی دیگری که باعث شده اند روستای دل در معرض مهاجرت قرار بگیرد و مردم روبه شهر بروند.

اگر اعتبارات عالی جهت رفع مشکلات روستاها اجرا شود. مشکل مهاجرت حل خواهد شد.

که امیدوارم با چاره اندیشی مسئولین محترم سد راه این مشکل شوند. ودلیل مهاجرت مردم را ریشه یابی و رفع

کنند.روستا های بزرگی مانند روستای دل .دلمرز .رودبارو... حیف است که در معرض چنین مشکلی قرار بگیرند.

و به جای آبادانی ویرانی باقی بماند. وتمام خاطرات مردم و زندگی زیبای روستاها به نابودی برود و محو شود.

هرکس به جایی برود که وطن خود نیست.از آن خاطره ندارد.و وطن خود ویران شود. 

 تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393 | 11 | نویسنده : حسین خورا |
                        (    واتا و  زانا یا )

--- ئاخرین پله و خرابه ي  که ڵک گیرته ی جه قانوونیا په ی زڵم که رده ی (ووڵتر)

----پایه دار بو ئا ملله ته که جه بونه و پایه داری ئازادیه و ژیوایش وه ش مسیو (موحع ممه د خیابانی )

---په ی  ئاشتی سه رتا سه روو  دنیای مشیۆ ملله ته کی نزیکی یوی گنا وه نه ک ده وڵه تکی .(ئیدن )

ـــ تاریخ نویس تاریخوو کومه ڵگای منویسۆ .نه ک تاریخو ئینسانی (میلان کوندرا )

ــحکومه تی تڵا یین ئانه نه . نه تاوی قانوونی به زه ر سانی (برنارد شاو )

خاسته رین وه ڵکه و ته ی میلله تیوی . ئازادی قسه که رده یا (فه رامه رزی )

ده وڵه ت حه قشا  ئا که سانی خه ڵکی  وه ش حاڵ که را .دڵگه رمیشا که رۆ(ئینگلیسی )

سیاسه تبازی بزانا  حاکم دایم  قه رزارئئ مه له تیا (ئوردو )

 که سیو که  نه ته وه وو ویشا  جه یاد به را پیسنه نی نه وشینیوه  زاییفی زوو زه ره ر وینا .(ئوردو )

که سیوه  که فه رمانره وا و خه ڵکیا  مشیوم  وه ڵینه حاکموو ویش بۆ (فلیب ماسینجیر )

وه ڵات ئه دای دۆهه مینه نه (قابووس نا مه )

هه ر میلله تیو نویسه ری خاسیش با .خاسته رین  و به هیزته رین ملله تا .ئه گه ر ئارۆ  نه بۆ سه وای هه ن (سیمون )

هه ر وه خت پیر ملۆ چیروو خاکی  کتیبوو تاریخی چیروو خاکینه شاریو وه (گوته )

 تا وه ختیو زوان زینه نه ن نه ته وه نه مه رده ن (ئوسلوواکی )

زوان پیشه ش  نیا .به لام به ره حه تی پیشه مارۆ(ترکی )

قسی راسی ده مو زاروله یوه و شیتیوه بژنه وه (واته و وه لینا )

زه ر  ئه داو ئاشتیا و تاته و ئا ژاولی ۰(؟)

زه ری حه رام جه رای حه رامه نه خه رج کریو (ئازه ربایجانی )

 تاريخ : دوشنبه دهم شهریور 1393 | 12 | نویسنده : حسین خورا |